تلفن: ۴۰ الی ۸۸۵۵۵۸۳۶ -۰۲۱
فکس: ۸۸۵۵۵۱۳۳-۰۲۱
ایمیل: info@maham-trading.com
آدرس: تهران- میدان آرژانتین، بخارست، خ۱۱، پلاک۳، ساختمان پیشرو تجارت مهام.

در صورت نیاز لطفا با ارسال فرم زیر پیام خود را به ما منتقل نمایید.